NordicFeels fortrolighedspolitik

Sidst opdateret 2018-05-24

Indholdsfortegnelse

 1. Baggrund
 2. Definitioner
 3. Personoplysningsansvarlig
 4. Resumé af behandlingen af dine personoplysninger
 5. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
 6. Hvilke personoplysninger behandles og med hvilket retsgrundlag?
 7. Sociale medier
 8. Hvor længe gemmes dine personoplysninger?
 9. Cookies
 10. Dine rettigheder
 11. Samtykke til behandling af personoplysninger
 12. Profilering
 13. Hvem overfører vi dine personoplysninger til?
 14. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 15. Tilsyn og overholdelse
 16. Tredjeparts betingelser
 17. Ændring af fortrolighedspolitik
 18. Kontakt os

1. Baggrund

Vi beskytter dit privatliv. Det er meget vigtigt for os, at du som kunde, stoler på os og måden vi beskytter dit privatliv på.

Denne politik ("Fortrolighedspolitik") er designet til at gøre dig opmærksom på, at NordicFeel ("NordicFeel", "vi", "os") behandler dine personoplysninger på en lovlig, formålstjenlig og sikker måde. Fortrolighedspolitikken beskriver, hvordan NordicFeel behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har i henhold til bestemmelserne i EU's databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 med tilhørende gennemførelsesbestemmelser og supplerende forskrifter om databeskyttelse ("Databeskyttelsesregler").

Fortrolighedspolitikken gælder, (i) når NordicFeel leverer varer eller tjenesteydelser til dig ved køb og bestilling i en af vores butikker eller på vores hjemmeside www.nordicfeel.dk/ ("NordicFeel.dk"), (ii) ved kontakte med os via en af vores butikker via NordicFeel.dk, via sociale platforme, e-mail eller telefon og (iii) hvis du er medlem af NordicFeels kundeklub ("kundeklubben").

Ud over denne fortrolighedspolitik, gælder vores vilkår og betingelser ved køb og bestilling på NordicFeel.dk og vores kundeklubvilkår for medlemmer af kundeklubben.

2. Definitioner

I denne fortrolighedspolitik betyder udtrykket "personoplysninger" oplysninger, der kan tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person, fx navn, adresse, cpr-nummer, fødselsdato, betalingskortnummer, e-mailadresse, telefonnummer og købshistorik.

I denne fortrolighedspolitik beskriver vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Udtrykket "behandling" betyder fx at vi registrerer, gemmer, sender og på anden måde bruger dine personoplysninger på den måde, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

3. Personoplysningsansvarlig

NordicFeel drives af Nordic Web Trading AB, org. Nr. 556746-8904, med adresse Högsbyvägen 3, 352 74 Växjö, gennem www.nordicfeel.dk/ og de fysiske butikker i butikskæden NordicFeel. Nordic Web Trading AB er den person, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

4. Resumé af behandlingen af dine personoplysninger

Nedenfor ses et resumé af den behandling af personoplysninger, som vi udfører. Vi beskriver også behandlingen i detaljer i afsnit 5, 6, 7 og 8 i denne fortrolighedspolitik.

Formål

Kategorier af personoplysninger

Opbevaringsgrund

Opbevaringstid

For at kunne levere salg og levering af varer og tjenester på NordicFeel.dk eller i en af vores butikker.

 • Kontaktoplysninger
 • Personnummer
 • Konto og betalingsoplysninger
 • IP-adresse

Opfyldelse af købsaftale.

24 måneder efter sidste køb eller længere ved garantisager.

For at kunne markedsføre NordicFeel og tilbyde rabatter og relevante tilbud.

 • Kontaktoplysninger
 • Personnummer
 • Køn

Legitim interesse

24 måneder efter sidste køb.

For at administrere din konto i kundeklubben, kommunikere med dig og sende tilpassede tilbud til dig.

 • Kontaktoplysninger
 • Personnummer
 • Konto og betalingsoplysninger
 • IP-adresse
 • Søge- og klikhistorik samt ordre- og
 • købshistorik
 • Køn

Samtykke.

Opfyldelse af medlemskabsaftale i kundeklubben.

Så længe du er medlem af kundeklubben, eller indtil du tilbagekalder dit samtykke.

Til at yde kundeservice og support.

 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om køb og mulig klage
 • Information efter kundeundersøgelser

Legitim interesse

24 måneder efter din sag er afsluttet.

Til at overholde lovmæssige krav, som fx regnskabsloven eller hvidvaskningsloven.

 • Kontaktoplysninger
 • Personnummer
 • Betalingshistorik
 • Korrespondance
 • Oplysninger om køb og mulig klage

Retlig forpligtelse.

Så længe vi er forpligtet til at gemme oplysningerne ved lov.

5. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

NordicFeel behandler dine personoplysninger til forskellige formål. Samlet finder behandlingen sted for at:

 • Levere varer og tjenesteydelser og ellers opfylde købsaftalen, som indgås med dig i forbindelse med køb eller bestilling
 • Muliggøre generel kundeservice og support, fx når du kontakter vores kundeservice via e-mail eller telefon;
 • Give begivenhedsoplysninger, sende nyhedsbreve og tilbud via post, e-mail, telefon;
 • Give dig oplysninger og ellers være i kontakt med dig gennem sociale platforme;
 • Forhindre svig og udføre risikostyring og
 • Følge gældende lovgivning.

For dig, der er medlem af kundeklubben, behandler NordicFeel ud over det, der er nævnt ovenfor, dine personoplysninger med det formål at:

 • administrere din konto
 • give dig særlige tilbud, og
 • muliggøre kommunikation og give dig tilbud, som vi synes passer dig, samt invitationer til arrangementer, vi tror, du gerne vil med til - alt via post, e-mail og sms.

Vi indsamler kun de personoplysninger, der kræves til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. De personoplysninger, som vi indsamler om dig, afhænger bl.a. af hvilke(n) af vores varer eller tjenester, du har efterspurgt, bestilt eller købt, eller hvordan du har kontaktet os.

Når du bliver bedt om at angive personoplysninger, fx ved et køb, kan du vælge ikke at gøre dette. Hvis du vælger ikke at angive oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til et bestemt produkt eller tjeneste, kan det medføre, at dit køb eller din bestilling umuliggøres eller at vi ikke kan overholde vores forpligtelser over for dig.

Desuden indsamler vi personoplysninger vha. cookies (små tekstfiler, som gemmes på din enhed) på NordicFeel.dk. Det gør vi, for at NordicFeel.dk og vores online-tjenester skal fungere så godt som muligt og give dig en god kundeoplevelse. Se flere oplysninger om brug af cookies i afsnit 9.

6. Hvilke personoplysninger behandles og med hvilket retsgrundlag?

Ved køb, bestilling og markedsføring

Vi behandler personoplysninger mhp. opfyldelse af køb eller bestilling på NordicFeel.dk eller i vores fysiske butikker, og de udgør:

 1. For- og efternavn;
 2. Faktura- og leveringsadresse;
 3. Telefonnummer;
 4. E-mail-adresse;
 5. Personnummer;
 6. Betalingsoplysninger;
 7. Købshistorik
 8. IP-adresse og oplysninger om din brug af NordicFeel.dk, fx Hvilke varer og/eller tjenester du er interesseret i, søge- og klikhistorik, samt din ordrehistorik og købsmønstre.

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for at NordicFeel kan sælge og levere produkter og tjenester og dermed opfylde købsaftalen med dig.

Personoplysningerne kan også bruges til efterfølgende mersalg, ved at give dig tilbud om fordele som rabatter, generelle og personlige tilbud, begivenhedsinvitationer, gaver eller anden direkte markedsføring, som vi vurderer, du måske er interesseret i, og som er til gavn for dig. Denne behandling er baseret på vores legitime forretningsinteresse i at tilbyde dig, som kunde, gunstige tilbud og en bedre kunde- og indkøbsoplevelse. Ifm. denne vurdering har vi foretaget en interesseafvejning, hvor vi blandt andet har taget hensyn til, at behandlingen ikke vedrører følsomme personoplysninger, og at vi har en klar kommerciel interesse i at kunne markedsføre vores produkter og tjenester effektivt til dig som kunde.

Med din samtykke eller til kundeklubben

De personoplysninger, som vi behandler med dit samtykke eller på grund af dit medlemskab i kundeklubben, er:

 1. For- og efternavn;
 2. Faktura- og leveringsadresse;
 3. Telefonnummer;
 4. E-mail-adresse;
 5. Personnummer;
 6. Medlemsnummer og -niveau
 7. Hvilke af vores nyhedsbreve har du interageret med og hvilke af dine begivenheder tilmeldte du dig og/eller deltog du i;
 8. IP-adresse; og
 9. Oplysninger om din brug af NordicFeel.dk, fx hvilke varer og/eller tjenester, du har vist interesse for, samt din ordre- og købshistorik samt købsmønstre.

Behandlingen af dine personoplysninger sker med dit samtykke eller når behandlingen er nødvendig, for at NordicFeel kan administrere dit medlemskab og opfylde medlemskabsaftalen mellem kundeklubben og dig.

NordicFeels behandling af dit personnummer sker aht. sikker identifikation af dig som person eller dine personoplysninger. Vi minimerer altid brugen af dit personnummer så meget som muligt.

Mht. kundeservice og service

De personoplysninger, vi behandler, når du kommunikerer med os, er:

 1. For- og efternavn;
 2. Faktura- og leveringsadresse;
 3. Telefonnummer;
 4. E-mail-adresse;
 5. Personnummer;
 6. Betalingsoplysninger;
 7. Information efter kundeundersøgelser;
 8. Medlemsnummer og medlemsniveau, hvis du er medlem af kundeklubben og
 9. IP-adresse og oplysninger om din brug af NordicFeel.dk, fx de varer og/eller tjenester, du har vist interesse for, samt din ordre- og købshistorie samt købsmønstre.

Behandling af personoplysninger er nødvendig for at NordicFeel kan yde en god service gennem vores kundeservice samt undersøge eventuelle klagesager og dermed opfylde vores legitime interesse i at håndtere kundeservicesager og udvikle vores forretning.

Til at efterleve lovens krav

Nogle af de personoplysninger, som NordicFeel behandler, bruges til at opfylde retlige forpligtelser, som kræves af love, domme eller ved myndighedsbeslutninger. Sådanne krav kan fx henvise til produktansvar og produktsikkerhedskrav, som fx levering af kommunikation og information til offentlighed og kunder mht. produktadvarsler og produkttilbagekaldelser, fx ved mistanke om en defekt eller sundhedsfare. Dette kan også kræves af regnskabsloven (1999:1078) eller hvidvaskningsloven (2017:630). De personoplysninger, der behandles for at NordicFeel kan opfylde sine lovmæssige forpligtelser, er typisk:

 1. For- og efternavn;
 2. Telefonnummer;
 3. Betaling historie;
 4. E-mail-adresse;
 5. Personnummer;
 6. Korrespondance med dig; og
 7. Oplysninger om mulige køb, fx hvilken vare, du har købt og eventuelle klager over varen.

7. Sociale medier

NordicFeel bruger kanaler som Facebook og Instagram til at kontakte kunder samt markedsføre og informere om vores tjenester. I forbindelse hermed er NordicFeel personoplysningsansvarlig for publikationer og informationer, der indeholder personoplysninger, og som bringes på de sociale platforme, af dig som bruger, i form af kommentarer, billeder og filmklip. NordicFeel accepterer på ingen måde, at krænkende indhold udgives på vores sociale medier. NordicFeel minder vores brugere om at indberette upassende indhold til os, så vi kan sikre, at sådant indhold ikke forekommer. Derfor kan NordicFeel også fjerne indhold på sociale platforme, baseret på det, vi anser for nødvendigt.

8. Hvor længe gemmes dine personoplysninger?

Dine personoplysninger gemmes kun, så længe der er behov for at gemme dem mhp. at opfylde de formål, som personoplysningerne blev indsamlet til og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Eksisterende kunders personoplysninger opbevares kun til markedsføringsformål i 24 måneder efter sidste køb. Hvis du ikke ønsker, at vi gemmer personoplysninger til markedsføringsformål i denne periode, er du velkommen til at (i) kontakte os og skriftligt gøre indsigelse mod dette eller (ii) følge linket i mailen.

Hvis du har registreret dig som medlem af kundeklubben, behandler NordicFeel dine personoplysninger, indtil du lukker din konto i kundeklubben eller anmoder os om at slette visse personoplysninger.

Hvis du har givet dit samtykke til at få tilbud fra os, behandler vi dine personoplysninger til dette formål, indtil du lukker din konto eller meddeler os, at du ikke længere giver samtykke til at modtage tilbud. Du kan gøre dette ved at (i) kontakte os og underrette os skriftligt om dette eller (ii) følge linket i mailen.

Personoplysninger, der leveres til os i forbindelse med kundeservice mv., som ikke fører til et køb, slettes 24 måneder efter din sag er afsluttet.

Personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde garantibetingelser og klager, gemmes, så længe det er nødvendigt for os at opfylde vores garantisag.

For at gøre det muligt for NordicFeel at overholde de retlige forpligtelser, der følger af loven eller for at beskytte vores retlige interesser (i tilfælde af en retlig proces), kan vi gemme personoplysningerne i længere tid. Personoplysningerne vil dog aldrig blive lagret længere end nødvendigt eller som lovbestemt til det givne formål.

9. Cookies

Vi bruger cookies på NordicFeel.dk. Du finder flere oplysninger om, hvordan vi behandler cookies i vores cookiepolitik.

10. Dine rettigheder

Du har ret til at modtage oplysninger om den behandling af dine personoplysninger, som vi udfører. Nedenfor ses et resumé af de rettigheder, du kan gøre krav på ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger findes i slutningen af denne fortrolighedspolitik.

Ret til adgang

Du er berettiget til gratis at anmode om information om, hvilken behandling vi udfører vedrørende dine personoplysninger. Du har også ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig. Denne anmodning skal indgives skriftligt til os, med en præcisering af de oplysninger, du ønsker at modtage. Vi besvarer din anmodning uden unødig forsinkelse. Hvis vi ikke kan opfylde dine anmodninger om adgang til de oplysninger, som din anmodning vedrører, giver vi dig en begrundelse for det. Kopien af dine personoplysninger sendes til din offentlige adresse, medmindre andet er aftalt skriftligt. For at sikre din identitet ifm. en anmodning fra dig, kan vi anmode om yderligere oplysninger fra dig.

Ret til berigtigelse

Hovedansvaret for de personoplysninger, vi behandler, påhviler NordicFeel som personoplysningsansvarlig. Hvis du informerer os om, at de personoplysninger, du angav, ikke længere er korrekte, vil vi i givet fald omgående rette disse.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om, at NordicFeel uden unødig forsinkelse sletter dine personoplysninger. Personoplysninger skal slettes i følgende tilfælde:

 1. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til
 2. hvis du tilbagekalder dit samtykke og behandlingen udelukkende er baseret på samtykke som retsgrundlag
 3. hvis behandlingen sker mhp. direkte markedsføring, og du modsætter dig, at dine personoplysninger behandles til dette formål
 4. hvis du modsætter dig behandlingen af personoplysninger, der finder sted efter en interesseafvejning, og din interesse vejer tungere end vores
 5. hvis dine personoplysninger ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne eller
 6. hvis sletningen er påkrævet, for at opfylde en retlig forpligtelse.

Der kan forekomme forpligtelser, der forhindrer os i straks at slette alle dine personoplysninger. Disse forpligtelser er underlagt gældende lovgivning, fx ifm. regnskabsførelse. Hvis visse personoplysninger ikke må slettes på grund af gældende lovgivning, sikrer vi os, at personoplysningerne kun kan bruges til at opfylde sådanne retlige forpligtelser og ikke til andre formål.

Ret til begrænsning

Du har ret til at anmode om, at NordicFeel midlertidigt begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Du kan anmode om en sådan begrænsning i følgende tilfælde:

 1. hvis du mener, at de personoplysninger, vi har om dig, er forkerte, og at du i forbindelse hermed har anmodet om en korrektion;
 2. når behandlingen, der udføres mht. dine personoplysninger, ikke er i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesreglerne, men du ønsker stadig ikke at få dine personoplysninger slettet, men i stedet begrænset, og
 3. når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til brug for vores behandling, men du selv har du brug for dem, for at kunne etablere, kræve eller forsvare et retligt krav.

Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan brugen af dine personoplysninger begrænses, mens en undersøgelse finder sted. Når du begrænser dine personoplysninger, gemmer NordicFeel kun dine personoplysninger og indhenter ved videre behandling dit samtykke.

Ret til dataoverførbarhed

Du har ret til, såfremt vi behandler dine personoplysninger med dit samtykke eller for at opfylde en kontraktlig forpligtelse over for dig, at kræve, at vi leverer alle de personoplysninger, som vi har om dig, og som behandles på en automatiseret måde, i et maskinlæseligt format, som fx kan være en Excel- eller CSV-fil. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at anmode om, at vi overfører dine personoplysninger til en anden personoplysningsansvarlig.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på vores legitime forretningsinteresse og efter en interesseafvejning. I disse tilfælde vil NordicFeel bede dig om at angive, hvilken behandling du gør indsigelse mod. Hvis du gør indsigelse mod en behandling, fortsætter vi kun med behandlingen, hvis der er legitime grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser.

11. Samtykke til behandling af personoplysninger

Når du har givet dit samtykke, vil NordicFeel fra tid til anden sende nyhedsbreve og markedsføring til dig, som vi mener, at du vil være interesseret i, via e-mail og/eller sms, afhængigt af hvilken type af kommunikation, du har bedt os om.

Når du giver samtykke til, at NordicFeel sender nyhedsbreve og markedsføring til dig via e-mail, får du altid en e-mail med et link, som beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage vores kommunikation. Vi gør dette for at sikre, at du så vidt muligt foretager et bevidst valg, og at det netop er dig, der anmoder om kommunikation fra os.

Du bestemmer, om du ønsker at give dit samtykke til den påtænkte behandling, og hvornår du ønsker at trække dit samtykke til sådan behandling. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os på nedenstående måde eller ved at følge linket i den udsendte mail.

Læs mere om, hvad det betyder, at du har givet dit samtykke under punkt 6 ovenfor.

12. Profilering

NordicFeel analyserer din købshistorik, din købsadfærd og din adfærd på NordicFeel.dk for at få mere viden om dig som kunde og vores kunder generelt, samt for at forbedre vores tilbud (dette kaldes "Profilering"). Til samme formål kan vi også behandle personlige ønsker eller præferencer, du har givet os, fx oplysninger om, at du er interesseret i en bestemt kategori af varer. Det gør vi ved at analysere de køb, du tidligere har foretaget, og de produkter, du har set på eller lagt i din indkøbskurv på NordicFeel.dk eller baseret på det, du klikkede på i vores nyhedsbreve eller anden markedsføring til dig. Baseret på disse oplysninger, sender vi vores tilpassede markedsføring og kampagner til dig.

NordicFeel baserer behandlingen af personoplysninger til profilering jfr. databeskyttelsesreglerne om vores legitime interesse i at sende tilbud og information til dig, som vi mener, du er interesseret i. Som grundlag herfor, har vi gennemført en interesseafvejning, hvor vi blandt andet har taget hensyn til, at behandlingen ikke vedrører følsomme personoplysninger, at du er kunde hos os, og at vi har en klar kommerciel interesse i at kunne markedsføre vores produkter og tjenester til dig som kunde på en effektiv måde.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger via profilering. Det kan du gøre ved at kontakte info@nordicfeel.dk. Når vi modtager meddelelsen fra dig, stopper vi med at behandle dine personoplysninger til profileringsformål.

13. Hvem overfører vi dine personoplysninger til?

For at kunne levere nogle af vores tjenester og produkter bruger vi udvalgte tredjeparter. Det betyder, at vi deler nogle af de personoplysninger, vi har samlet om dig, med disse, fx Til NordicFeels koncernselskaber og andre samarbejdspartnere, som fx kort- og kommunikationsudbydere, eller leverandører af print og distribution. I forbindelse med sådan deling eller overførsel af dine personoplysninger tager NordicFeel tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert og trygt. Disse udvalgte tredjeparter behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og for at opfylde et af de formål, der er angivet i denne fortrolighedspolitik. NordicFeel er ansvarlig over for dig, for at disse tredjeparter behandler dine personoplysninger på en korrekt og retlig måde.

NordicFeel kan blive pålagt at levere dine personoplysninger efter anmodning ved lov eller myndighedernes beslutning. Sådan offentliggørelse kan fx ske til politiet eller til SKAT.

I tilfælde af ændringer i NordicFeels forretningsforhold eller ejerskabsforhold kan dine personoplysninger også deles med tredjeparter. I tilfælde af at NordicFeel sælger hele eller en del af sin virksomhed eller sine aktiver, kan NordicFeel offentliggøre dine personoplysninger til en potentiel køber eller dennes rådgivere.

NordicFeel sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi har modtaget din godkendelse hertil.

14. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

For at beskytte dit privatliv, opdage, forhindre og begrænse risikoen for hackerangreb mv., iværksætter NordicFeel en række tekniske og organisatoriske informationssikkerhedsforanstaltninger. Ved overførsel af følsomme personoplysninger, som fx kreditkortnumre og adgangskoder mv via internettet, beskyttes disse personoplysninger af en envejs kryptering. NordicFeel træffer også foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, misbrug, afsløring, ændring og ødelæggelse. NordicFeel sikrer, at adgangen til dine personoplysninger kun gives til medarbejdere, som har brug for denne til udførelsen af deres opgaver, og at de behandler dine personoplysninger med fortrolighed.

15. Tilsyn og overholdelse

Hvis du på nogen måde er utilfreds med, hvorledes vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med databeskyttelsesreglerne, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indsende en klage til tilsynsmyndigheden, som i øjeblikket er Datatilsynet. Se mere information om hvordan du gør dette på www.datatilsynet.dk. Vi sikrer, at alle nye medarbejdere modtager denne fortrolighedspolitik, for på bedste vis at beskytte dine personoplysninger.

NordicFeel gennemgår denne fortrolighedspolitik årligt.

16. Tredjeparts betingelser

NordicFeels tjenester kan i nogle tilfælde være underlagt tredjeparts betingelser. NordicFeel er ikke ansvarlig for brugen af dine personoplysninger ved sådanne tredjeparter, da disse er eneste personoplysningsansvarlige og er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Det er således vigtigt, at du som kunde tager højde for og læser tredjeparts betingelser, fx. i forbindelse med brug af vores betalingstjeneste på NordicFeel.dk og tjenesten til levering af den ordre, du bestiller hos os, samt ift. et hvilket som helst kreditinstitut eller fragtfirma, der behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med deres egne vilkår. Det samme gælder, hvis der er et link på NordicFeel.dk, der linker til andre hjemmesider.

17. Ændring af fortrolighedspolitik

NordicFeel forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik, når vi finder det nødvendigt, for at overholde gældende lov. Sådanne ændringer kræves primært i tilfælde af lovændringer på grund af dekreter fra tilsynsmyndigheder eller andre organer, der udsteder dekreter i forbindelse med databeskyttelsesreglerne. Desuden opdateres denne fortrolighedspolitik efter behov og på grund af ændringer i vores varer og tjenester.

Vi informerer dig i god tid inden ændringerne træder i kraft.

18. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, ønsker du at fremsætte en anmodning i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken, eller hvis du vil indberette en given overtrædelse af denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os.

Nordic Web Trading AB, org. Nr. 556746-8904
Högsbyvägen 3, 352 74 Växjö
E-mail: info@nordicfeel.dk

Produktet er lagt i varekurven